+982188870249_50

Banta Abidar Commercial Complex

Client : Modernize ltd.
SCALE: 3500 KM 2

مجتمع تجاری بانتا آبیدر

مجتمع تجاری بانتا آبیدر، در مرکز استان کردستان، شهر سنندج، در زمینی به مساحت تقریبی ١٥٠٠٠ متر مربع و با زیربنای حدود ٧٢٠٠٠ متر مربع واقع شده است. احداث این پروژه در شاهراه اصلی شهر و واقع شدن آن در مسیر بازرگانی غرب، این پروژه را به یکی از بزرگترین مراکز تجاری ناحیه غرب کشور مبدل ساخته است

مجتمع تجاری بانتا آبیدر

پروژه در سه طبقه تجاری با مساحت تقریبی هر کدام متر مربع ١٠٧٩٠ و دو طبقه پارکینگ با زیربنای ٢١٥٠٠ متر مربع و ظرفیت پذیرش ٤٠٠ واحد پارکینگ تجاری و ١٠٠ واحد پارکبنگ مسکونی اختصاصی و چهار برج 14 طبقه که در مجموع ٩٦ واحد مسکونی را تامین میکند

Copyright © 2020 sina peyman. All right reserved.